Select Page

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I UGOVARANJA

 1. O nama 

Društvo Pet-Net (dalje: Pet-Net) osmislilo je i razvilo platformu putem koje možete koristiti ili pružati usluge čuvanja, šetnje i/ili prijevoza vaših kućnih ljubimaca (dalje: platforma). Našoj platformi možete pristupiti putem internetske stranice www.pet-net.care ili putem mobilne aplikacije Pet-Net. Platforma je isključivo namijenjena spajanju vlasnika kućnih ljubimaca (dalje: tražitelji usluge), s osobama koje bi brinule o njihovom ljubimcu (dalje: pružatelji usluga) i to za naknadu koju pružatelji usluge sami odrede (dalje zajedno: korisnici platforme). 

 1. Opći uvjeti, Pravila privatnosti i Pravila o kolačićima 

Registracijom na našu platformu postajete naš korisnik te izričito i nedvosmisleno pristajete na ove Opće uvjete, na naša Pravila o privatnosti i na Pravila o kolačićima kojima možete pristupiti preko naše web stranice.  

 1. Izrada korisničkog računa i profila 

Za izradu korisničkog računa morate istinito popuniti obvezna polja obrasca za registraciju dajući podatke: korisničko ime i e-mail adresu.

Na navedenu e-mail adresu ćete dobiti kod s kojim se prvi puta prijavljujete na platformu. Nakon što se prijavite možete izabrati lozinku po vlastitom izboru koju ćete u budućnosti koristiti, a koji podatak je strogo povjerljiv, osoban i neprenosiv.

Kad se registrirate, svoj korisnički profil možete kreirati kao tražitelj usluge i/ili kao pružatelj usluge. Na svom profilu morate unijeti svoj broj telefona, a možete se ukratko opisati te možete učitati svoju fotografiju.

Korisnici usluge mogu učitati fotografiju svog kućnog ljubimca te ukratko opisati njegove karakteristike.

Izradom profila trebate omogučiti aplikaciji korištenje lokacije, koja će omogućiti praćenje vašeg kretanja za vrijeme pružanja usluge. Pružatelji usluge u svakom trenutku mogu ugasiti opciju korištenja lokacije, a u kojem slučaju neće biti praćeni te neće moći izvršavati usluge.

Uz podatke koje ste obavezni unijeti ili ste ih dobrovoljno unijeli na vašem profilu je vidljiva i prosječna ocjena kojom su raniji korisnici ocijenili usluge koje ste im pružili ili ako ste tražitelj usluge ocjena kojom su pružatelji usluga ocijenili rad s vama i vašim kućnim ljubimcem. 

 1. Korištenje usluga 

4.1.        Objavljivanje ponuda 

Tražitelj usluge putem svog profila kreira i objavljuje ponudu usluge koju traži, u kojoj navodi sve relevantne podatke i posebne napomene, a osobito vrijeme i mjesto na kojem je potrebno izvršiti uslugu.

4.2.        Prihvat ponude 

Pružatelj usluge putem svog profila pritiskom na gumb ”Otvorene ponude” odabire ponudu za koju je zainteresiran. U ponudi pružatelj usluge navodi naknadu pod kojom je spreman pružiti uslugu, a može staviti i posebne napomene.

Ako ponuda ne bude prihvaćena u vremenskom razdoblju koji je tražitelj usluge u svojoj ponudi naveo, ponuda ističe automatski.

4.3.        Potvrda prihvata ponude 

Tražitelj usluge može potvrditi/odabrati samo jednog pružatelja usluge, od svih koji su ponudili svoje usluge.

U trenutku potvrde korisnici platforme postaju isključivo odgovorni za provedbu ugovora između sebe.

4.4.        Početak i kraj pružanja usluge 

Pružanje usluge započinje kada pružatelj usluge izabere opciju ”usluga započinje” dok po završetku pružanja usluge potvrđuje da je uslugu obavio pritiskom na gumb ”usluga završena”.

4.5.        Sustav ocjenjivanja 

Opcija ocjenjivanja i davanja komentara bit će prikazana na zaslonu platforme 12 sati otkad je usluga pružena. Prosječna ocjena se objavljuju na profilu korisnika platforme. 

 1. Plaćanje usluge 

Plaćanje usluge se odvija u tri faze. 

Korisnici platforme preko Paypal-a, bankovnog računa ili u gotovini uplaćuju Pet-Net-u iznos koji sami odrede, za koji se dobivaju novčići koji su platežno sredstvo na platformi.

Novčići u Pet-Net platformi zovu se Pet.coins i služe isključivo za korištenje ove platforme.

Za uplaćeni iznos Pet-Net korisniku upisuje određeni broj novčića Pet.coinsa iz kojih se Pet-Net-u plaćaju provizije za svaki obavljeni posao, a koji se automatski oduzimaju u trenutku kad tražitelj usluge potvrdi prihvat svoje ponude.

Tražitelj usluge naknadu za pruženu uslugu plaća direktno pružatelju usluge, a kreiranje usluge plaća novčićima Pet.coinsima.

Svaki korisnik platforme za dobrodošlicu dobiva 10 Pet.coinsa. 

 1. Odgovornosti i jamstva 

6.1.            Osobna odgovornost korisnika platforme 

Svi korisnici platforme se obvezuju i jamče:

da će se prema ljubimcima odnositi s osobitom pažnjom; 

– da su svi podaci koje su pružili točni, istiniti i potpuni i da će ih pravovremeno ažurirati. Pet-Net ne  može jamčiti za identitet korisnika te stoga neće biti odgovoran za njegovo korištenje od strane  neregistriranih trećih strana; 

– da će se pridržavati ovih Općih uvjeta te svih zakona, propisa i obveza koje se primjenjuju na korištenje platforme. Pet-Net ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice, gubitke ili oštećenja koja mogu nastati kao posljedica nezakonite upotrebe platforme; 

– da neće otvoriti više od jednog korisničkog računa za svoje potrebe; 

– da neće pokušati zaobići sustav dogovora oko pružanja usluge putem platforme, naročito pokušavajući drugom korisniku platforme slati svoje kontakt podatke kako bi izvršili dogovor izvan platforme; 

– da neće kontaktirati drugog korisnika platforme u svrhu koja ne uključuje pružanje usluge; 

– da će čuvati kao povjerljive sve informacija o drugim korisnicima platforme koje je saznao preko platforme ili izravno od tog korisnika platforme; 

Pružatelj usluge se dodatno obvezuje i jamči:

– da je u stanju izvršiti uslugu koju je prihvatio; 

– da će preuzetu obvezu izvršavati strogo osobno, a ne preko treće osobe; 

– osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca, u skladu s njegovim potrebama, a na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja; 

– pod svojim nadzorom omogućiti kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama, na povodcu ili uz primjenu druge opreme koja onemogućava njihovo nekontrolirano kretanje na javnim površinama, a na kojim površinama kretanje nije posebnim propisom zabranjeno; 

– odmah ukloniti fekalije kojima kućni ljubimac onečisti javne površine; 

– osigurati kućnom ljubimcu redovitu ishranu i pristup dovoljnim količinama vode za piće; 

– u slučaju duljeg čuvanja, osigurati kućnom ljubimcu smještaj u skladu s njegovim potrebama; 

– u slučaju prijevoza osigurati adekvatnu sigurnost za kućnog ljubimca. 

Tražitelj usluge se dodatno obvezuje i jamči da će: 

– izvijestiti pružatelja usluge o svim karakteristikama i manama kućnih ljubimaca te ostalim podacima potrebnim za nesmetano pružanje usluge; 

– osigurati svu potrebnu opremu za nesmetano kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama;  

– ovisno o trajanju pružene usluge, osigurati dovoljnu količinu hrane za redovitu ishranu kućnih ljubimaca; 

– platiti pružatelju usluge dogovorenu naknadu.  

6.2.        Odgovornost Pet-Net-a 

Pet-Net djeluje samo kao posrednik te ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu i ispravnost pružene usluge niti za štetu koja bi pružanjem te usluge mogla nastati korisnicima platforme, kućnom ljubimcu, trećoj osobi ili životinji. 

Pet-Net se ne smatra odgovornim za stvarnu realizaciju pružene usluge, a naročito ne zbog:

– objave netočne informacije na profilu korisnika platforme; 

– otkaza usluge; 

– nemogućnosti naplate pružene usluge; 

– ophođenja korisnika platforme. 

Ako prekršite navedene obveze odgovorni ste za štetu koju prouzročite.  

6.3.        Odgovornost za kućnog ljubimca 

Od trenutka predaje pa sve do vraćanja kućnog ljubimca, pružatelj usluge preuzima svu odgovornost za štetu koju kućni ljubimac prouzroči. 

Pored pružatelja usluge, za počinjenju štetu će odgovarati i tražitelj usluge ako je šteta proizašla iz skrivene mane ili svojstva kućnog ljubimca na koje tražitelj usluge pružatelju usluge nije skrenuo pozornost. 

Tražitelj usluge odgovara za svu štetu ako je kućnog ljubimca povjerio pružatelju usluge koji nije sposoban brinuti se za njega. 

Pružatelj usluge se oslobađa odgovornosti ako dokaže da počinjena šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka neovisnom o kućnom ljubimcu, a koji nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a u kojem slučaju će za štetu odgovarati tražitelj usluge. 

Pružatelj usluge se oslobađa odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika ili treće osobe, a koju nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao izbjeći ili otkloniti, a u kojem slučaju će za štetu odgovarati tražitelj usluge.  

 1. Suspendiranje računa i raskid ugovora 

Ugovoreni odnos s Pet-Net-om možete raskinuti u bilo kojem trenutku, bez ikakvih troškova i navođenja razloga, odabirom opcije ”brisanje računa”. 

U slučaju da korisnik platforme krši odredbe ovih Općih uvjeta, Pet-Net zadržava pravo raskinuti ugovor ili privremeno suspendirati korisnički račun tom korisniku bez njegova odobrenja. 

Ako pružatelj usluge potvrdi uslugu a ne izvrši ju, Pet-Net će mu uputiti opomenu. Ako pružatelj usluga ponovno ne pruži preuzetu uslugu, Pet-Net zadržava pravo blokirati račun tom pružatelju, u kojem slučaju će mu biti onemogućena daljnja prijava na platformu.

 1. Intelektualno vlasništvo 

Pet-Net je vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na Platformi, kao i sadržaja kojima se može pristupiti putem nje.

Pet-Net korisnicima daje ne-ekskluzivno, osobno i neprenosivo pravo na korištenje platforme i usluga, na nekomercijalnoj osnovi i isključivo u svrhu za koju su platforma i usluge namijenjene. 

 1. Funkcioniranje platforme 

Pet-Net će pokušati platformu držati dostupnom 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Ipak, pristup platformi može biti privremeno obustavljen, bez upozorenja, zbog tehničkog održavanja, ažuriranja podataka ili ograničenja rada internetske mreže.

Pet-Net zadržava pravo na mijenjanje ili obustavljanje, potpuno ili djelomično, pristupa platformi i njenim funkcijama, prema vlastitom nahođenju, privremeno ili trajno.  

 1. Rješavanja sporova 

Sporovi koji bi proizašli iz odnosa između Pet-Net-a i korisnika platforme, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, nastojat će se riješiti mirnim putem. Ako, međutim, Pet-Net i korisnik platforme ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će stvarno nadležan sud u Zagrebu. 

 1. Završne odredbe 

Odnos između Pet-Net-a i korisnika platforme, kao i odredbe ovih Općih uvjeta, imaju se tumačiti u skladu s pravom Republike Hrvatske.

Ovi Opći uvjeti će biti objavljeni na internetskim stranicama i mobilnoj aplikaciji Pet-Net, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim korisnicima platforme i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati. Pet-Net će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, uz navođenja datuma njihovog stupanja na snagu.

zadnje ažurirano: prosinac, 2022.

Pet-Net